คู่มือการใช้งานเครื่องวัดระดับเสียงยี่ห้อ ACO,JAPAN รุ่น TYPE6226

February 20, 2010 at 4:17 pm Leave a comment

คู่มือการใช้งาน

เครื่องวัดระดับเสียง

ยี่ห้อ ACO,JAPAN รุ่น TYPE6226

คู่มือการใช้งานเครื่องวัดระดับเสียงยี่ห้อ ACO,JAPAN รุ่น TYPE6226


เครื่องวัดเสียง ยี่ห้อ ACO ประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับการตรวจวัดในโรงงาน ตามมาตรฐานโรงงาน

อุตสาหกรรมในประเทศไทย การใช้งานง่าย ลูกเล่นไม่ซับซ้อน จึงสะดวกในการใช้งาน

ความสามารถในการทำงานของเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Leq , Lmax , Lmin , LAE และ Lx ได้ 5 ค่า คือที่

L5 , L10 , L50 , L90 , L95 ซึ่งสามารถกำหนดเวลาการตรวจวัดได้ หลายช่วงเวลาการตรวจวัด คือ 1,3,5,10,30

วินาที และ 1,5,10,15,30 นาที หรือ 1,8,24 ชั่วโมง ซึ่งจะตอบสนองการใช้ของผู้ใช้งาน ค่าการตรวจวัดจะ

บันทึกในระบบบันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง ได้สูงสุด 15000 ข้อมูล ซึ่งปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกข้อมูลก็ไม่

สูญหาย ซึ่งข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลสามารถโอนสู่คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ผลได้สะดวกรวดเร็ว

โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาจดข้อมูลลงบนกระดาษ อีกทั้งข้อมูลที่บันทึกสามารถใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูป

Excel ได้อีกด้วย

ช่วงการตรวจวัดที่กว้างถึง 100 dB ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในสภาวะการใช้งานทั่วไป จึงไม่จำเป็นต้องมา

เปลี่ยนช่วงการตรวจวัด หรือข้อมูลเสียเนื่องจากข้อมูลการตรวจวัดอยู่นอกช่วงการตรวจวัดที่กำหนด ซึ่ง

ผู้ใช้งานสามารถตั้งช่วงที่เหมาะสมเช่น 40-130 dB จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการตรวจวัด

เครื่องสามารถปรับเทียบความถูกต้องภายในที่ 94 dB 1000 Hz ผู้ใช้งานสามารถตรวจความถูกต้องเบื้องต้น

เครื่องที่ท่านใช้ว่าถูกต้องหรือไม่

เมื่อท่านใช้เครื่องเป็นประจำ จะรู้สึกว่าการใช้งานง่าย และสะดวกในการใช้งาน ซึ่งสามารถใช้งานที่วัดเพื่อ

ต้องการข้อมูลระยะสั้น ๆ ในโรงงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือต้องการข้อมูลทุกราย

ชั่วโมง สำหรับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การใช้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ผล ซึ่งมีขนาดเล็ก และพกพาได้สะดวก จะ

ทำให้ท่านสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น หรือหากท่านมี Notebook Computer ท่านจะยิ่งสะดวกสบายใน

การใช้งาน ยิ่งขึ้นกับการโอนถ่ายข้อมูล และประมวลผล ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อประกอบรายงาน

ของท่านให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้

Entry filed under: Environmental Techniques SPS.

สิ่งแวดล้อม แสดงส่วนต่างๆ ของเครื่องวัดระดับเสียง รุ่น TYPE6226

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


WELCOME 2010

February 2010
M T W T F S S
    Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

ข้อความ

amazon.com

test13

February 2010
M T W T F S S
    Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Pages

Twittew

Flickr Photos


%d bloggers like this: